Szanowni Państwo

Informujemy, że dla Członków Forum Związków Zawodowych przedłużona zostaje ważność kart rabatowych uprawniających do 10% zniżki.

Karty rabatowe należy zamówić w biurze FZZ