Zaproszenie do składania ofert

FORUM INVEST Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
ul. Jana III Sobieskiego 102a/U7, 00-764 Warszawa
 

informuje o zamiarze sprzedaży

nieruchomości zabudowanej, położonej w Międzyzdrojach, przy ul. Promenada Gwiazd 4 (działki 259/2 oraz 261), księga wieczysta SZ1W/00003429/9

Dom Wypoczynkowy Posejdon wraz z budynkami towarzyszącymi

wraz z przeniesieniem praw wynikających z pozwolenia na rozbiórkę i pozwolenia na budowę, dotyczących tej nieruchomości

Podmioty zainteresowane zapoznaniem się z nieruchomościami mogą uzyskać więcej informacji pod numerem telefonu: 509 245 893.

 

Zainteresowani nabywcy lub działające w ich imieniu podmioty proszone są o złożenie ofert zawierających przynajmniej:

  1. Określenie ceny
  2. Potwierdzenie oczekiwanych przez sprzedawcę warunków zapłaty (płatność jednorazowa, w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność).
  3. Ewentualnie odmienne warunki proponowane przez oferenta (kwoty, terminy). W przypadku płatności w częściach – propozycja sposobu zabezpieczenia zapłaty ceny
  4. Termin finalizacji transakcji
  5. Oświadczenie, że oferent sporządził ofertę i podjął czynności związane z jej przygotowaniem wyłącznie na własny koszt i ryzyko i nie będzie w tym zakresie zgłaszać roszczeń wobec Spółki, w szczególności w przypadku zmiany niniejszej procedury lub niewybrania żadnej oferty.
  6. Potwierdzenie zgody na wyłączenie rękojmi sprzedawcy lub zastosowanie rozwiązań równoważnych.
  7. Oświadczenie oferenta (osoby fizycznej) o zgodnie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb porównania ofert, negocjacji oraz zawarcia i wykonania ewentualnej umowy sprzedaży.

 

Spółka zastrzega sobie prawo dokonania zmiany powyższych wymagań w każdej chwili lub nie wybrania żadnej z ofert, co oferenci akceptują poprzez złożenie oferty.

Spółka nie wyklucza przeprowadzenia negocjacji złożonych ofert ze wszystkimi lub wybranymi oferentami.

Zapytania w sprawie sprzedaży nieruchomości można kierować na adres biuro@foruminvest.pl