Zaproszenie do składania ofert

FORUM INVEST Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa  zaprasza do składania ofert NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH położonych w: Krynicy-Zdroju: nieruchomości zabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, X...